Azerbaycan her ne kadar Hunlar, Göktürkler ve Hazarlar zamanında Türkler’in kontrolünde kalmış ise de müslüman Oğuzlar (Türkmenler) bölgeye Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan önce 420’den (1029) itibaren gelmeye başlamışlardır. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Azerbaycan’a düzenlediği ilk fetih teşebbüslerinden bir sonuç alamamakla beraber daha sonra bizzat katıldığı seferler sonunda bölgeye hâkim olmuştur (1054). Tuğrul Bey’in ölümünden sonra Alparslan hemen hemen bütün Azerbaycan’ı Selçuklu İmparatorluğu’na kattı. Melikşah ise 468’de (1075-76) Emîr Savtegin’i Azerbaycan valisi tayin etti ve bölgedeki Şeddâdî hâkimiyetine son verdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları

Zaman Tuneli

30 Ağustos 1991
Ayaz Mutallibov
Ayaz Mutallibov

Ayaz Mutallibov Ayaz Mutallibov , (1938, Bakü, Azerbaycan-SSC- 27 Mart 2022 Bakü, Azerbaycan), Azerbaycan Sosyal Sosyalist Cumhuriyeti'nin sonuncu ve Azerbaycan'ın 1. Cumhurbaşkanıdır. Kimya ve Petrol mühendisliği eğitimi gördü. 1963 yılında Azerbaycan Komünist Partisi üyesi oldu. 1977 yılında partinin Nerimanov Bölgesi İkinci Sekreterliği görevine seçildi. 1979-1982 yılları arasında Azerbaycan Sovyet Sosyalist…
Devamı

10 Ekim 1993
Haydar Aliyev
Haydar Aliyev

Haydar Aliyev Haydar Aliyev (10 Mayıs 1923 - 12 Aralık 2003) Azerbaycanlı siyasetçi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı, Nahçıvan Yüksek Meclisi'nin 3. Başkanıdır. Aynı zamanda Azerbaycan'ın görevdeki cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babasıdır. Azerbaycan'ın "ümummilli lider" ve "ulu önder" unvanlarını taşımaktadır. 10 Mayıs 1923'te günümüzdeki Azerbaycan'ın özerk bölgesi Nahçıvan'da doğmuştur. 1939'da Nahçıvan Pedagoji…
Devamı

31Ekim 2003
İlham Aliyev
İlham Aliyev

İlham Aliyev İlham Aliyev ,24 Aralık 1961'de Bakü'de doğdu. Azeri siyasetçi, 2003'ten beri Azerbaycan'ın dördüncü ve mevcut cumhurbaşkanı. Önceki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in oğludur. Ayrıca Yeni Azerbaycan Partisinin genel başkanlığını yürütmektedir. 1967-1977 yılları arasında Bakü'de ilk, orta ve lise eğitimi aldı. 1977 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünü kazandı. 1982 yılında…
Devamı