Ayaz Mutallibov

Ayaz Mutallibov

Ayaz Mutallibov

Azerbaycan Sosyal Sosyalist Cumhuriyeti’nin sonuncu ve Azerbaycan’ın 1. Cumhurbaşkanıdır.