Avar Kağanlığı

Göktürkler, 552 yılında Juan Juan devletini yıkmışlar ve bir kısmı batıya çekilmişti. Batıya çekilenlerin önemli kısmını Hun ve Uar soylarından gelen iki kabile oluşturuyordu. Uarlar Moğollarla karışık bir kabile idi. Batıya çekilen bu grup “Apar” olarak anıldı. “Direnen, karşı koyan” anlamına gelen Türkçe kökenli bu kelime “Abar” ve “Avar” olarak da anılmış, fakat ekseriyetle Avar şeklinde kullanılmıştır.

Avarlar, Attila Hunlarının hâkim oldukları Doğu Avrupa’da farklı Türk boyları ile birleşerek çoğaldılar. Çoğunluğu Türk kabilelerinden müteşekkil topluluğa Türk dili ve Türk kültürü hâkim oldu.