Avar Kağanlığı

Göktürkler, 552 yılında Juan Juan devletini yıkmışlar ve bir kısmı batıya çekilmişti. Batıya çekilenlerin önemli kısmını Hun ve Uar soylarından gelen iki kabile oluşturuyordu. Uarlar Moğollarla karışık bir kabile idi. Batıya çekilen bu grup “Apar” olarak anıldı. “Direnen, karşı koyan” anlamına gelen Türkçe kökenli bu kelime “Abar” ve “Avar” olarak da anılmış, fakat ekseriyetle Avar şeklinde kullanılmıştır.

Avarlar, Attila Hunlarının hâkim oldukları Doğu Avrupa’da farklı Türk boyları ile birleşerek çoğaldılar. Çoğunluğu Türk kabilelerinden müteşekkil topluluğa Türk dili ve Türk kültürü hâkim oldu.

Avar Kağanlığı Hakanları

Zaman Tuneli

562
I. Bayan Kağan
I. Bayan Kağan

I. Bayan Kağan I. Bayan Kağan, I. Bayan, Avar Kağanlığı‘nın kurucusu ve 562-602 yılları arasında hüküm süren ilk kağanı. I. Bayan, I. Bayan, Avar Kağanlığı'nın kurucusu ve 562-602 yılları arasında hüküm süren ilk kağanı. 567 yılında Gepidler'in ezeli düşmanı Lombardlarla iş birliği yaparak Gepid Krallığı'nın büyük bölümünü sona erdirmişlerdi. Bu…
Devamı

602
II. Behan
II. Behan

II. Behan II. Behan (602-617)

617
Onogunduri Han
Onogunduri Han

Onogunduri Han Onogunduri Han, Onogunduri Han, 617 ve 630 yıllarında olmak üzere istanbul’u daha doğrusu o zamanki adıyla konstantinopolis’i iki defa kuşatan avar kağanı. 626 yılındaki denemede yanına sasanileri de almış ama hedefine ulaşamamış. kendisi istanbul’u kuşatan ilk türk devleti avarlar’ın Hakanı. Onogunduri Han, 617 ve 630 yıllarında olmak üzere…
Devamı