Onogunduri Han

Onogunduri Han, Onogunduri Han, 617 ve 630 yıllarında olmak üzere istanbul’u daha doğrusu o zamanki adıyla konstantinopolis’i iki defa kuşatan avar kağanı. 626 yılındaki denemede yanına sasanileri de almış ama hedefine ulaşamamış. kendisi istanbul’u kuşatan ilk türk devleti avarlar’ın Hakanı.

Onogunduri Han, 617 ve 630 yıllarında olmak üzere istanbul’u daha doğrusu o zamanki adıyla konstantinopolis’i iki defa kuşatan avar kağanı. 626 yılındaki denemede yanına sasanileri de almış ama hedefine ulaşamamış. kendisi istanbul’u kuşatan ilk türk devleti avarlar’ın Hakanı