I. Bayan Kağan

I. Bayan Kağan, I. Bayan, Avar Kağanlığı‘nın kurucusu ve 562-602 yılları arasında hüküm süren ilk kağanı.

I. Bayan, I. Bayan, Avar Kağanlığı‘nın kurucusu ve 562-602 yılları arasında hüküm süren ilk kağanı.

567 yılında Gepidler’in ezeli düşmanı Lombardlarla iş birliği yaparak Gepid Krallığı’nın büyük bölümünü sona erdirmişlerdi. Bu zaferin hemen ardından I. Bayan liderliğindeki Avarlar, Zadunavja’yı merkez alarak Pannonia’ya yerleştiler ve Lombardları İtalya’nın kuzeyine göç etmeye ikna ettiler. Kavimler Göçü’nün son büyük dalgasına neden oldular. Yerleştikleri bu topraklardan Bizans’a bağlı toprakları yağmalamak için seferler düzenlediler. Bizans İmparatoru kendisini tehdit eden Gepidlerin yenilmesinden memnun olmuştur. I. Bayan, 568 yılında Bizans’ı tehdit ederek vergi istemiş ve isteğinin yerine getirilmemesi halinde Bizans topraklarını yerle bir edeceğini söylemiştir.

Barbar kavimleri birbirlerine karşı kışkırtmada başarı sağlayan Avarlar, Bizanslılarca İskitya bölgesine saldırmaya ikna edilmişlerdir. Bu teklifin bu denli cazip görünmesinin nedeni adı geçen bölgenin o ana dek fethedilmeniş olmasıydı. Bu bölgeyi ele geçiren Avarlar kısa süre sonra Panonya’ya geri dönmüşlerdir.

Yetenekli ve savaşçı lider I. Bayan komutasında Avarlar, bir süre Bizans’ın Slav saldırılarına sahne olan kuzeybatı sınırlarını korumak karşılığında Bizans’tan haraç almıştır. Bizans İmparatorluğu’nun elinde olan, Pannonia bölgesinde yer alan Sirmium şehrini iki yıllık kuşatmanın ardından 582 yılında ele geçirip, yıkmıştır. 587 yılında Bizans İmparatoru’nun Tiveri’nin kendisine gönderdiği takviye birliklerle I. Bayan, Slav kabilelerini Yunan Yarımadasında yenmiştir.

602 yılında ölen I. Bayan’ın hükümdarlığının sonunda Avar Kağanlığı, batıda bugünkü Avusturya’dan doğuda Pontik bozkırlarına uzanan bir imparatorluk haline gelmişti. Yerini II. Bayan aldı.