Hacı Şeyh Camii

Hacı Şeyh Camii Hacı Şeyh Camii kâgir yapım sistemi ile inşa edilen cam, kare planlı ve iki katlıdır. Cami, kitabesine göre Hicri 1304 (Miladi 1886) yılında, Hacı Şeyh Osman Niyazi Efendi tarafından yaptırılmıştır. Pazarlı Ali ve Hasan Usta tarafından yapılmıştır. Alt kat kesme taş, üst kat ahşap malzeme ile inşa edilmiştir. Yapı, harim ana mekân…

İslampaşa Camii (Kurşunlu)

İslampaşa Camii (Kurşunlu) İslampaşa Camii (Kurşunlu) yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. Yapı tek kattan oluşmaktadır. Kubbesi kurşunla kaplı olduğundan ‘Kurşunlu Cami’ adıyla anılmaktadır. Kuzey cephede bulunan giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre Hicri 978 (Miladi 1570) tarihinde, İskender Cafer Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, Hicri 1326 (Miladi 1908) yılında…

Muzaffer YARDIMCI

Muzaffer YARDIMCI Muzaffer YARDIMCI, Aslan Kastamonu’da olup 1984 yılında Kadıköy’de doğdu. ilk öğretimi Pendik’te tamamladı Kartal yakacık teknik ve endüstri meslek lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Teknik eğitim fakültesi elektrik öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Master çalışmasını yine aynı üniversitede Türkiyat Enstitüsü Türk tarihi Cumhuriyet tarihi bilim dalında profesör doktor Süleyman Beyoğlu ve Doçent doktor Ali…

Ziya HURŞİT

Ziya HURŞİT 1892 yılında,Ziya HURŞİT Rize‘nin Hemşin ilçesinde doğdu. Babası Kadı Hurşit Efendi, Ardahan taraflarından Rize’ye gelen Kürdoğlu ailesine mensuptu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da alan Ziya Hurşit, daha sonraları Almanya’nın Danzig şehrinde gemi inşaatı ve telsiz öğrenimi gördü.Öğreniminin ardından Eskişehir Sultanisi’nde Almanca öğretmenliği yapmaya başladı. 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında düzenlenen Erzurum Kongresi’ne Trabzon delegesi olarak katıldı. Atina (Pazar) kazasına bağlı Hemşin’de doğdu. Meclis arşivinden elde ettiğimiz…