Aramanız sonucu 5 sonuç bulduk.

Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi

Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi Galata’nın Tersane tarafında Azapkapı önünde, Haliç’teki en önemli iskelelerden birisinin başında ve Azapkapı Camii’nin kıbleye göre sol tarafında kurulan bu manzume, çeşmenin kitâbesinden öğrenildiğine göre Sultan I. Mahmud tarafından annesi ve II. Mustafa’nın zevcesi Sâliha Sultan adına, 1145 (1732-33) yılında Hacı Âmâ mahallesinde yaptırılmıştır. Çeşmeler ve sebil üstündeki üç tarih XVIII.… Okumaya devam et Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi

Sokollu Mehmed Paşa

Sokollu Mehmed Paşa Sokollu Mehmed Paşa Hıristiyan adı Bayo (Bayiça) olup 1505’te Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesinin Sokoloviç (Şahinoğlu) köyünde dünyaya geldi. Zinkeisen, İtalyan kaynaklarından naklen Ragusa yakınlarında Trebinye’de doğduğunu yazar. Babasının adı Dimitriye olarak kaydedilir. Bazı Sırp kaynaklarına göre aynı ailenin Ravanci köyünde yaşayan koluna mensuptur. Sadrazamlığı döneminde paşa ile konuşan İtalyan elçileri kendisinin… Okumaya devam et Sokollu Mehmed Paşa

Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi

Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa (ö. 1171/1758) tarafından, Sultan I. Mahmud’un kurduğu Beyoğlu, Galata, Tophane ve Fındıklı semtlerinin ihtiyacını karşılayan Taksim Suyu Tesisleri’ne bağlı olarak 1145 (1732) yılında yaptırılmıştır; Meclis-i Meb‘ûsan caddesinin Kabataş İskele Meydanı’na açıldığı kesimde ve Kabataş Parkı’nın önündedir. Vaktiyle, iskelenin karşısında yer alan merdivenli set üzerinde iken 1958’de bugünkü… Okumaya devam et Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi

Yedi Sekiz Hasan Paşa

Yedi Sekiz Hasan Paşa Yedi Sekiz Hasan Paşa, BEŞİKTAŞ MUHAFIZI Hasan Paşa’nın Gençliği (Bu fotoğraf 1945 yılında yayınlanan Çorumlu Dergisi’nin 52. sayısından alınmıştır.)  Hasan Paşa, Çorum’un Gülabibey Mahallesinde Kayış Köprü Sokaktaki mütevazı bir evde dünyaya geldi. Bu ev Han Camiinin kıble tarafmdaydı. Babası kılıççı ustası Moraloğlu Hacı Mustafa’dır. Annesi Keziban Hamm’dır. Lakapları, Moraloğulları’dır. Zanaatlarından dolayı… Okumaya devam et Yedi Sekiz Hasan Paşa

Sultan I. Mahmud Han Dönemi

Sultan I. Mahmud Han Dönemi Sultan I. Mahmud Han Dönemi, Hüküm süresi 30 Eylül 1730 – 13 Aralık 1754 Sultan I. Mahmud Han,  (2 Ağustos 1696) Edirne’de doğdu. II. Mustafa’nın büyük oğlu olup annesi Sâliha Sultan’dır. Çocukluk yılları Edirne’de geçti, ilk eğitimini burada almaya başladı. Hocalığını Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin..Devamı