Trabzon’un Fethi

Trabzon’un Fethi, İstanbul’un fethinin ardından Trabzon İmparatoru Kalo Ioannes, Fâtih Sultan Mehmed’e vergi vermeye başladı. Fakat tam bu sırada Canik bölgesine gelip buradaki Türkmenler’i kendisine katan Şeyh Cüneyd, Trabzon’a yürüyerek şehri ele geçirmeyi ve Komnenoslar’a son vermeyi hedefledi. Trabzon merkezli yeni bir devlet kurmak istediği anlaşılan Şeyh Cüneyd ve Türkmenler, Trabzon önlerine kadar geldilerse de şehri alamadılar (1456). Şehir bundan beş yıl sonra, İstanbul’u aldığından Bizans’ın eski topraklarında hak iddia etmeye başlayan Fâtih Sultan Mehmed’in hedefi haline geldi. Önce Hızır Bey’i donanmayla Trabzon’a gönderip bir keşif harekâtı yaptırdı, ardından Trabzon üzerine yürüdü. Gelibolu sancak beyi Kasım Bey donanma ile bu askerî harekâta destek verdi. Karadan çetin ve zorlu yolları aşarak Trabzon’a ulaşan Fâtih şehri kuşattı. Bazı kaynaklara göre altı, bazılarına göre dört hafta süren kuşatmanın ardından şehir teslim oldu (Ağustos veya Eylül 1461). Şehre giren Fâtih birkaç gün burada kaldı ve idaresini Gelibolu sancak beyi Kasım’a bıraktı.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Trabzona Doğru ilerleyişi

Trabzon'un Fethi

Şakir Şeyhoğlu Tablosu

1461 ilkbaharında, Fatih Sultan Mehmed 200 kadırga ve on savaş gemisinden oluşan bir filo oluşturdu. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed Avrupa Ordusu ile birlikte Çanakkale’yi geçip Bursa’ya geldi ve Asya Ordusu ile bir araya getirdi; Bir kaynak, 80.000 piyade ve 60.000 süvari oluşan ortak kuvveti tahmin eder.Dukas’a göre, Sultan’ın hazırlıkları, Osmanlı egemenliğini kabul etmiş ya da etmemiş olsalar da hedefin kendileri olduğu endişesiyle, Tuna’nın ağzında Lykostomion (ya da Chilia Veche), Kırım’da Caffa, Trabzon ve Sinop ve en güneydeki güneyde Sakız, Midilli ve Rodos dahil Ege Denizi’nin adaları gibi yerlerin sakinlerine ulaştı. Bunun Fatih Sultan Mehmed‘in amacı olduğu anlaşılıyor, çünkü daha sonra bir sırdaşı bu gücün hedefini sorunca, Sultan kaşlarını çattı ve şöyle dedi: “Sakalımın bir telinin sırrımı bildiğimi bilirsem, onu çeker ve alevlere gönderirim.”

Sinop teslim alınması

Orduya komuta eden Fatih Sultan Mehmed, kara birliklerini Ankara’ya götürdü, orada babasının ve atalarının mezarlarını ziyaret etti. Sinop Candaroğulları Beyi Kemâleddin İsmâil Bey’e oğlu Hasan’ı Ankara’ya göndermesi için yazmıştı ve Fatih Sultan Mehmed şehre ulaştığında genç adam zaten oradaydı ve merhametlice biatı kabul etti. Fatih Sultan Mehmed amacını hemen anlattı: Dukas’a göre, Hasan’, “Babana Sinop’u istediğimi söyle, ve eğer şehri kendi iradesiyle teslim ederse, onu Filipopolis (modern Filibe) ile ödüllendireceğim. Eğer ret eder ise, o zaman hemen gelirim.” Şehrin geniş surlarına ve 2000 topçu tarafından yönetilen 400 topuna rağmen, Kemâleddin İsmâil Bey Fatih Sultan Mehmed‘in taleplerini yerine getirdi; Fatih Sultan Mehmed‘in Trakya’ya verdiği topraklara yerleşti ve burada 1479’da ölmekte olan Huulviyat-i Sultan adlı İslami ritüel reçeteleri üzerine bir çalışma yazdı.

Fatih Sultan Mehmed‘in Sinop’u ele geçirmek için birçok nedeni vardı. İyi yerleşmişti ve iyi limanları vardı. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed‘in toprakları ile nihai hedefi, Trabzon şehri arasında uzanıyordu. Kritoboulos, Fatih Sultan Mehmed’in kendisi için almasının en büyük sebebinin, Uzun Hasan’ın kendisi için ele geçirebilecek olması ve Fatih Sultan Mehmed‘in “her şekilde onun [bunu yapmak için] plan yaptığını ve onu ele geçirmeye kararlı olduğunu dair birçok göstergeleri” bildiğini belirtmektedi.

Kasım Paşa Trabzon’u kuşatıyor

Trabzon'un Fethi

Şakir Şeyhoğlu Tablosu

Bu arada, Amiral Kasım Paşa’nın yönetimindeki ve Yakub adlı bir usta denizci tarafından desteklenen filo Sinop’tan ayrıldı ve Trabzon’un görüşüne girdi. Dönemin genel uygulaması olduğu gibi, gemilerin mürettebatı silahlı adamlardan oluşurdu ve gemiler bir kez bu silahlı denizcileri karaya indirdiğinde, şehri kuşatmaya başlarlardı.Halkokondilis’e göre, denizciler banliyöleri ateş verdiler ve şehri kuşatmaya başladılar. Ancak Dukas, günlük saldırılara rağmen, duvarları aşacak “hiçbir yol yapılmadığını” belirtmektedir. Kasım Paşa’nın filosu, sadrazam Veli Mahmud Paşa yönetimindeki Sultan’ın ordusunun ilk birlikleri Zigana Geçidi’ni geçip Skylolimne’de mevzi alana kadar 32 gün boyunca Trabzon surlarını kuşattı.

Trabzon Düşüyor

Trabzon'un Fethi

Şakir Şeyhoğlu Tablosu

1453’teki XI. Konstantinos’a yapıldığı gibi, İmparator Davut’a da Osmanlı saldırısı başlamadan önce, teslimiyet için bir fırsat verildi. Sadece kendi hayatı ve zenginlikleri değil aynı zamanda onun saray sakinlerini kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda ona aynı geliri sağlayacak yeni mülkler alarak şehri teslim edebilir; aksi takdirde, daha fazla mücadele sadece Trabzon’un düşüşüyle ​​sona erer ve Davut sadece yaşamını ve zenginliklerini kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda hayatta kalanlar ele geçirilen bir şehrin kaderini de çeker. Bu teklifin nasıl sunulduğuna ilişkin ayrıntılar birincil kaynaklarda farklılık gösterir. Dukas’a göre, Sultan “imparatora ültimatom verdi”.Ancak, Dukas bunu genel anlamda ifade etmiş olabilir, Fatih Sultan Mehmed bu teklifi bizzat kendisi yapmış değil; Dukas, teslimiyetin nasıl müzakere edildiği hakkında birçok ayrıntıyı atlıyor. Hem Halkokondilis hem de Kritoboulos, sadrazam Veli Mahmud Paşa’nın sultandan bir gün önce geldiğini ve teslim olma görüşmelerine başladıklarını belirtiyor. Halkokondilis ve Kritoboulos’un farklı olduğu yer, Trabzon’un protovestiarios’u olan Georgios Amiroutzes bu müzakerelerde oynadığı roldür. Halkokondilis, Mahmud Paşa’nın, Halkokondilis’in Paşa’nın kuzeni olarak tanımladığı Georgios Amiroutzes aracılığıyla Davut ile görüştüğünü ifade eder; Kritoboulos, bu görüşmelerde Amiroutzes tümünden bahsetmez ve Mahmud Paşa’nın, Katabolenos’un oğlu olan Thomas’ı bir haberci olarak İmparator David’e bu seçim sunması için gönderildiğini söyler.

Modern tarihçiler, Halkokondilis’in anlatımını gerçeğe daha yakın olarak düşünürler ve David’in bu iki seçeneği tarttığı bir drama tasarlarlar. Trabzon’un duvarları masif ve özenli idi; David, akrabası Uzun Hasan’ın kuşatmayı rahatlatmak her an gelmesini bekliyordu ya da belki de müttefiki Gürcistan Kralı’nı ya da belki ikisini. Bu arada, Georgios Amiroutzes diğer taraftan, söylentilere göre, kuzeni tarafından Davut’a ihanet edilmesi nedeniyle ikan olmuş, imparatoru teslimiyetin ihtiyatlı bir yol olacağını tavsiye ediyordu ve Konstantinos’un Mehmed’in önerisini reddettiği için Konstantinopolis’e ne olduğunu hatırlatıyordu; belki de Amiroutzes, Sare Hatun’dan hiçbir yardım gelmeyeceğini bildiren mektupları David’e gösteriyor bile olabilir.

Sonunda İmparator David, şehrini ve imparatorluğunu teslim etmeyi ve Sultan Mehmed’in merhametine güvenmeyi seçti. Burada yine birincil kaynaklar farklıdır. Halkokondilis’e göre Mahmud Paşa’ya bir mesaj gönderdi: Eşit değerde mülkler verilirse ve eğer Fatih Sultan Mehmed kızıyla evlenirse teslim olurdu. (Miller, bu son hareketi, “imparatorluk diplomasisinin olağan aracı” olarak adlandırır.) Fatih Sultan Mehmed ertesi gün ordusunun geri kalanıyla geldiğinde, Mahmud gelişmeleri bildirdi. David’in karısının Gürcistan’a kaçtığı haberi, Sultan’ı kızdırdı ve ilk olarak, şehri yıkıp ve tüm sakinlerini köleleştirmek istediğini açıkladı. Ancak Mahmud Paşa ile görüştükten sonra, Fatih Sultan Mehmed teklif edilen şartları kabul etti.

Sultan Mehmed’e adadığı tarihinde Kritoboulos, olaya dahil olan bireylerin fiziksel hareketlerini tanımlar: Sultan Mehmed’in geldiği gün, Katabolenos’un oğlu Thomas bir gün önce önerilen teslim şartlarının tekrarlamak için Trabzon’un kapılarının önüne gönderildi. Trabzon halkı “birçok muhteşem hediye” hazırladılar ve “en iyi adamaları” içeren seçilmiş bir grup şehirden çıktı ve “Sultan’a saygılarını sundular, şartları kabul ettiler, karşılıklı yemin ettiler ve hem şehri hem de kendilerinin Sultan’a teslim ettiler.” Bu karşılıklı el değiştirmelerden sonra, David, çocukları ve saray efradıyla şehri terk etti, Sultan’a biat etti; Sultan “onu tatlılıkla ve kibarlıkla kabul etti, elini sıktı ve ona uygun saygıyı gösterdi”, sonra “kendi yatak odasının yanında hem ona [David] hem de çocuklarına çok çeşitli hediyeler verdi.”

Trabzon'un Fethi

Şakir Şeyhoğlu Tablosu

15 Ağustos 1461 günü Fatih Sultan Mehmed Trabzon’a girdi ve son Romaioi başkenti düştü. Stephen Runciman ve Franz Babinger’in her ikisi VIII. Mihail’in Konstantinopolis’i Latin İmparatorluğu’ndan geri almasının 200. yıl dönümü olduğunu belirtirler. Fatih Sultan Mehmed şehirde hem savunması hem de sakinleri üzerinde detaylı bir araştırma yaptı, Kritoboulos’ten sonra alıntı yapan Miller’e göre, “O [Mehmed] iç kale ve saraya çıktı ve güvenliği, binaları ve diğerlerinin parlaklığını gördü ve takdir etti ve her halükarda şehri kayda değer buldu” Fatih Sultan Mehmed, şehrin merkezindeki Panagia Chrysokephalos Katedralini Fatih Camii’ne çevirdi ve Trabzonlu Hagios Eugenius Manastırı’nda ilk namazını kıldı böylece binaya Yeni Cuma ismi verildi.

Miller, Trabzon’un fethi hakkında iki söylence derlemiştir. Bunlardan biri, şafaktan önce Sultan’a kuşatmayı kaldırmaya zorlayacak bir ordu bekleyen şehrin vatandaşlarının nasıl horozların ötme vakti teslim olmaya karar verdiklerini anlatır. Ancak, bu vesileyle, horozlar gecenin daha erken saatlerinde bir araya gelerek, Türkler şehir sakinlerini sözlerini tutmaya zorladılar. Diğeri ise karalar giymiş, sarayın kulesinde duran bir kızın her şeyin kaybedildiği zaman yüksekten nasıl atladığını anlatır; bu sebeple o kuleye Kara kızın sarayı denilmiştir.