Osmanlı-Lehistan Savaşı (1672-1676)

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1672-1676)

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1672-1676)

Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki 80.000 Osmanlı askeri 1672 yılında Urayna’ya girdi. Kamaniçe’yi ele geçirdi ve Lviv kentini kuşattı. Yenilen Lehler, 18 Ekim 1672’de Bucaş Antlaşması’na razı oldular.