II. Viyana Kuşatması

II. Viyana Kuşatması

II. Viyana Kuşatması

1683 yılında IV. Mehmet devrinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Viyana’yı kuşatması ile gerçekleşen bir duraklama dönemi savaşıdır.