I. Süleyman Şah

I. Süleyman Şah

I. Süleyman Şah, Selçuk Bey’in torunu Kutalmış’ın oğludur.