Hoca Sinan Paşa

Hoca Sinan Paşa

Hoca Sinan Paşa

Asıl adı Yûsuf’tur. Çağdaşı kaynaklardan Mecdî doğumu için 16 Receb 844 (11 Aralık 1440) tarihini zikreder. Sinan Paşa, Mecdî’nin kaydına göre 24 Safer 891’de (1 Mart 1486) İstanbul’da vefat etti.