Hersekzade Ahmed Paşa

Hersekzade Ahmed Paşa

Hersekzade Ahmed Paşa

Hersekzade Ahmed Paşa,1459’da Herseg-Novi’de (Kastel Nuovo) doğdu. Asıl adı Stjepan’dır. Yavuz Sultan Selim Kahire’ye girdikten sonra onu yanına çağırttı. 9 Cemâziyelâhir 923’te (29 Haziran 1517) Kahire’den ayrılan Hersekzâde, Dulkadır vilâyeti (Maraş) sınırlarına geldiğinde Kızılçöl mevkiinde 2 Receb 923’te (21 Temmuz 1517) vefat etti.