Hazar Kağanları Ansa’ sülalesindendir(bunun Batı Göktürk’ün Aşina olduğuna dair iddialar bulunmaktadır) ve Orta Asya’dan gelmişlerdir.Hazarların bir süre Büyük Hun Devleti’ne bağlı kavimler arasında bulunmuş olmaları ihtimali vardır. 586’dan sonraki Bizans kaynaklarında Hazarlar, “Türkler” olarak geçmektedir.

Hazar Kağanlığı Hakanları

Zaman Tuneli

700
Bulan (Hazar) Kağan
Bulan (Hazar) Kağan

Bulan (Hazar) Kağan Bulan (ya da Bulan Sabriel), 700'lü yılların ortalarında hüküm süren Hazar kağanıdır. Adı, Göktürkçe'de sığın geyiği anlamına gelmektedir. Musevilik'e geçişinin tam tarihi tartışmalıdır. "Sabriel" adı Musevi olduktan sonra ona verilmiştir. Bulan Kağan ve Obadiah Kağan zamanlarında halk arasında yayılma hızı artan Musevilik inancının yayılması için herhangi bir gayret içerisinde olmayan…
Devamı

750
Obadiah Kağan
Obadiah Kağan

Obadiah Kağan Obadiah (İbranice עבדיה), sekizinci yüzyılın sonu ile dokuzundu yüzyılın başlarıda hüküm süren Hazar kağanıdır. Tarihçilerce Bulan Kağan'ın torunu olarak tanımlanır. Yerine oğlu Hizkiya (Hezekiah) geçmiştir. Bulan Kağan ve Obadiah Kağan zamanlarında halk arasında yayılma hızı artan Musevilik inancının yayılması için herhangi bir gayret içerisinde olmayan hakanlar, halkın dini inancına…
Devamı