Bulan (Hazar) Kağan

Bulan (ya da Bulan Sabriel), 700’lü yılların ortalarında hüküm süren Hazar kağanıdır. Adı, Göktürkçe’de sığın geyiği anlamına gelmektedir. Musevilik’e geçişinin tam tarihi tartışmalıdır. “Sabriel” adı Musevi olduktan sonra ona verilmiştir.

Bulan Kağan ve Obadiah Kağan zamanlarında halk arasında yayılma hızı artan Musevilik inancının yayılması için herhangi bir gayret içerisinde olmayan hakanlar, halkın dini inancına karışmamıştır.

Kaynak: Wikipedi