Gazi Evrenos Bey

gazi Evrenos bey

Gazi Evrenos Bey, 129 yaşına dek yaşamış dört Osmanlı padişahına hizmet etmiş  Akıncı Türk Beyi

Orhan Gazi, I. Murad, I. Bayezid ve I. Mehmed.