Düzmece Mustafa İsyanı

düzmece mustafa

Düzmece Mustafa İsyanı

Mustafa diye tanıttığı ve taht mücadelesine giriştiği, aslında Yıldırım Bayezid’in oğlu olmadığı belirtilerek “Düzme” lakabıyla anılır.