Bediüzzaman Mirza

Bediüzzaman Mirza

Bediüzzaman Mirza

Bediüzzaman Mirza (1469 – 12 Ağustos 1515), Herat’ta Timurlar Devleti hükümdarı Hüseyin Baykara’nın oğlu ve son Timurlular Devleti hükümdarı.

Hüseyin Baykara 1457’de Horasan’da ortaya çıkan karmaşık durumda uzun süren bir dönem biraz istikrar kazandırmak için büyük çabalar harcadıktan sonra 1469’da Horasan’ın merkezi Herat’ı eline geçirerek tüm Horasan’da tek Timurlar Devleti kurarak bu devlet hükümdarı olmuştu. Fakat 1490’lı yıllarda kendi oğullarının giderek bağımsız bir tutuma yönelmesi bu devletin egemenliğini sarsmaya başladı. Sultan Hüseyin Baykara büyük oğlu Bediüzzaman Mirza’yı (modern Gurgan’da bulunan) Asterabad valiliğinden alıp onu Belh valisi yaptı. Fakat Hüseyin Baykara torunu ve Bediüzzaman Mirza’nın oğlu olan Muhammad Mumin’i geleneklere göre Asterabad valisi yapması beklenmekte iken bu atanma yapılmadı. Bundan gocunan Bediüzzaman Mirza 1490’da babasına karşı bir ayaklanma çıkarttı. Ama Bediüzzaman Mirza’nin bu ayaklanması da başarısız kaldı ve ayaklanma bastırıldı. Fakat aynı zamanda oğlu Muhammad Mumin Herat’ta tutuklu olarak hapiste idi ve dedesi Hüseyin Baykara emri ile idam edildi. Bundan sonra Hüseyin Baykara ile oğlu Bediüzzaman Mirza arasında bir barış anlaşması imzalandı ama baba-oğul arasındaki gerginlik ve husumet devam etti, Hatta 1499’da Bediüzzaman Mirza Herat’a saldırıp kaleyi kuşattı.

1506;da Hüseyin Baykara öldükten sonra Herat merkezli Timurlar Devleti hükümdarlığı onun en büyük yaşayan oğlu olan Bediüzzaman Mirza’ya geçti. Bediüzzaman Mirza Herat’taki Timurlar Devleti hükümdarı oldu. Fakat Bediüzzaman Mirza’nın küçük kardeşi olan Muzaffer Hüseyin kardeşine karşı isyan çıkarttı.

Bediüzzaman Mirza bu isyanla uğraşmakta iken idaresi altına olan topraklara göz diken Muhammed Şeybani idaresindeki Özbekler tehdidi altında kaldı. Kabul’da hüküm süren Babür Şah Muzaffer Hüseyin tarafını tuttu . Babür bu desteği sağlamak üzere Kabil’den ordusu ile Herat üzerine yürüdü. Babür Şah burada Hüseyin Baykara oğullarının Horasan hükümdarlığını idare edecek yetenekleri ve Özbeklerle savaşacak nitelikte asker kaynakları bulunmadığını anladı. Babür Şah Özbeklerle hiç çatışmaya geçmeden Herat’tan ayrıldı.

Ertesi yıl Muhammed Şeybani komutasındaki Özbekler Horasan ve Herat’a saldırıya geçtiler. Herat’ı ellerine geçirerek Herat ve Horasan’da hüküm sürmekte olan Horasan’daki Herat merkezli Timurlar Devleti’ne son verdiler. Horasan ve Herat Şeybani Hanlığı’nın bir parçası oldu.

Bediüzzaman Mirza ise, Kandehar’a geçti. Orada yeni bir ordu topladı ve bu ordu ile Özbekler üzerine yürüdü. Fakat Özbekler ordusu ile yaptığı muharebeyi kaybetti ve yeni ordusu da dağıldı.

Bundan sonra Bediüzzaman Mirza Tebriz merkezli Safeviler Devleti’ne sığındı ve bu devletin kurucusu olan Şah I. İsmail tarafından gayet iyi karşılandı ve Bediüzzaman Mirza I. İsmail ‘in sarayında önemli bir danışman oldu. Şah İsmail Bediüzzaman Mirza’ya. yıllık 3630 altın dinar gelir bağladı ve Tebriz etrafında bulunan epeyce büyük arazinin sahipliliği de Bediüzzaman Mirza’ya ihdas olundu. Bediüzzaman Mirza 1510’da Şah İsmail’in Horasan’a Özbekler üstüne açtığı seferde ona danışmalık yaptı ve Şah İsmail’in başarısının bir kısmının Bediüzzaman tavsiyeleri nedeni olduğu kabul edilmektedir.

Bediüzzaman Mirza Şah İsmail Safevi’ye yanında Tebriz’de yedi yıl kaldı. Yavuz Sultan Selim Safevi Şahı İ. İsmail’i Çaldıran Muharebesi’nde yenip Tebriz’i eline geçirmesinden sonra oradan ayrılıp İstanbul’a geldi.

Yavuz Sultan Selim’in misafiri oldu. Bediüzzaman’ın atası Timur, Bayezid’i vaktiyle esir almıştı. Ama Yavuz; Timur’un torununa saygı gösterdi, ona Büyük Türk Hakanı muamelesi yaptı ve yanına kurdurduğu bir tahta oturttu. Bediüzzaman, babası gibi Türkçe şiirler yazan şairdi. 12 Ağustos 1515’te, henüz 46 yaşında iken İstanbul’da taun hastalığından öldü ve Eyüp Sultan’daki türbesine gömüldü.

Kaynak: Wikipedi