Aramanız sonucu 132 sonuç bulduk.

III. Ahmed Çeşmesi

III. Ahmed Çeşmesi III. Ahmed Çeşmesi, Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana getirdiği bir şaheser olan bu âbidevî çeşme, Sultan III. Ahmed tarafından yaptırılmıştır. Kitâbesinde belirtildiğine göre 1728-29 yılında inşa edilmiş olup on dört kıtalık uzun tarih manzumesi Seyyid Vehbî’nindir. Ta‘lik hatla yazılan bu uzun kaside her cephede çeşmelerin..Devamı

Üsküdar III. Ahmed Çeşmesi

Üsküdar III. Ahmed Çeşmesi Üsküdar III. Ahmed Çeşmesi, şehrin Anadolu tarafındaki ana kervan yolunun ve İstanbul Boğazı’nın iki yakası arasındaki bağlantıyı sağlayan iskelenin başında olan bu âbidevî çeşme, Sultan III. Ahmed’in emriyle  (1728-29), annesi Râbia Emetullah Gülnûş Sultan’ın (ö. 1715) hayratı olarak Sadrazam Damad İbrâhim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çeşmenin az..Devamı

Sultan III. Ahmed Han Dönemi

Sultan III. Ahmed Han Dönemi Sultan III. Ahmed Han Dönemi, Hüküm süresi 22 Ağustos 1703 – 1 Ekim 1730 Sultan III. Ahmed Han, IV. Mehmed’in oğlu ve II. Mustafa’nın kardeşi olup annesi Râbia Emetullah Gülnûş Sultan’dır.  (31 Aralık 1673) Pazar günü dünyaya geldi. İlk hocası Şeyh-i Sultânî Mehmed Efendi’dir. Daha..Devamı

Sultan Ahmed Camii

Sultan Ahmed Camii Sultan Ahmed Camii, Sultan I. Ahmed (1603-1617) tarafından devrin başmimarı Sedefkâr Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır. (1609-1620) yılları arasında inşa edilen külliye cami, hünkâr kasrı, sıbyan mektebi, medrese, arasta, hamam, dârüşşifâ (mescid ve hamamı ile), imâret-i âmire (mutfak, fırın, kiler, yemekhane), tabhâneler, han, dârülkurrâ, türbe, sebiller, çeşmeler, dükkânlar, odalar,..Devamı

Ahmediye Camii

Ahmediye Camii Ahmediye Camii, Ahıska Cami, Ahıska hanedanından Ahmet Paşa (?-1759) tarafından yaptırılmıştır. Ahmet Paşa, bu camiyi Ahıskalı ustalara İstanbul Selâtin camileri örneğinde yaptırmıştır. III. Mustafa‘nın dönemine denk gelen Ahmediye Camii, medrese, külliye, çeşme ve sebilleriyle bir sanat harikasıdır. Caminin küçük bir örneği de Doğu Beyazıt kalesinde yaptırılmıştır. 1828’de Ahıska’nın..Devamı

Cenâbî Ahmed Paşa Camii

Cenâbî Ahmed Paşa Camii Cenâbî Ahmed Paşa Camii, Ulucanlar caddesi üzerinde bulunan cami, Tezkiretü’l-bünyân, Tezkiretü’l-ebniye ve Tuhfetü’l-mi‘mârîn gibi Mimar Sinan’ın hayatını ve eserlerini topluca veren üç yazmada da kaydına rastlandığı ve üslûbundan açıklıkla anlaşıldığı üzere bir Mimar Sinan eseridir. Cümle kapısı üzerinde yer alan kitâbe, caminin Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Ankara’da Anadolu beylerbeyi olarak..Devamı

Cezzar Ahmed Paşa

Cezzar Ahmed Paşa, Bosnalı olup çeşitli kaynaklarda 1720, 1722 veya 1735’te doğduğu ileri sürülmektedir. Hayatının ilk yılları âdeta efsanelerle süslüdür. Kesin olarak bilinen husus, Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın hizmetine girip onunla birlikte Mısır’a gittiğidir (1756). Orada iken memlük grupları arasındaki çekişmelere katılmış, kendine yer edinme gayretleri dolayısıyla Mısır’ın sosyal..Devamı

III.Gıyaseddin Keyhüsrev

III.Gıyaseddin Keyhüsrev III.Gıyaseddin Keyhüsrev, (d. 1259, ö. 1284), Anadolu Selçuklu Sultanı ve IV. Kılıç Arslan’ın oğludur. III.Gıyaseddin Keyhüsrev, Babası IV. Kılıcarslan’ın öldürülmesinden sonra çocuk yaşta tahta çıkarıldı. Yaşının küçüklüğü sebebiyle Muînüddin Süleyman Pervâne, IV. Kılıcarslan devrinde olduğu gibi nüfuz ve kudretini muhafaza etti. Muînüddin Pervâne, Gıyâseddin öğrenim çağına gelince “üstâdü’s-saltana”..Devamı

Sencer Ahmed

Sencer Ahmed Sencer Ahmed, Sencer Ahmed 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir. Adının Sancar olduğunu, bu kelimenin Türkçe “saplamak” anlamındaki sançmak kelimesinden türetildiğini belirten kaynaklar da vardı. Sencer Ahmed’in çok güzel yüzlü olduğu, çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığının Ömer Hayyâm..Devamı

Ahmed Vefik Paşa

Ahmed Vefik Paşa Ahmed Vefik Paşa, Büyük babası ve babası tarafı ile devlete tercümanlar vermiş münevver bir aileden gelen Ahmed Vefik, bütün tahsil yıllarını ve ilk memuriyet hayatını içine alan II. Mahmud devrinde İstanbul’da doğdu. Doğum yılı için 1823’ten  başlayıp 1813’e kadar çıkan farklı tarihler verilmektedir. Bunlardan, torununun bildirdiği 3..Devamı