Ahmediye Camii

Ahmediye Camii, Ahıska Cami, Ahıska hanedanından Ahmet Paşa (?-1759) tarafından yaptırılmıştır. Ahmet Paşa, bu camiyi Ahıskalı ustalara İstanbul Selâtin camileri örneğinde yaptırmıştır. III. Mustafa‘nın dönemine denk gelen Ahmediye Camii, medrese, külliye, çeşme ve sebilleriyle bir sanat harikasıdır. Caminin küçük bir örneği de Doğu Beyazıt kalesinde yaptırılmıştır. 1828’de Ahıska’nın Rusların eline geçmesi ile Ahmediye Camiinin kaderi de değişmiştir. Caminin minaresi Ruslar tarafından yıkılmış ve Ahmediye Camii kiliseye çevrilmiştir. Yine Ahmediye Caminin zengin kütüphanesi de yağmalanmış ve kitapların büyük kısmı Leningrad müzesine götürülmüştür. Ahıska’nın Ruslara karşı savunulmasında, şehir halkı büyük kahramanlıklar göstermiş ve cesaretle savaşmışlardır. Büyük bir Rus mezalimi karşısında Bir camide toplanan 400 kadar kişinin tamamı canlı canlı yanmıştır.  Ahmediye Camiin Kültür Bakanlığı tarafından onarılmıştır.