SULTAN ALPARSLAN

Sultan Alparslan, Muhammed Sultan ALPARSLAN olarak bilinir. Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Doğum tarihini  tarihçileri (1032-33), daha sonraki kaynaklar ise  (1030) olarak vermektedirler. Ancak Ortaçağ İslâm tarihçilerinin en güveniliri kabul edilen İbnü’l-Esîr, devrinin diğer tarihçileri gibi 1033 yılını kaydetmekle birlikte, 1029  yapıldığı bilinen Selçuklu-Karahanlı savaşı başlamadan önce Çağrı Bey’e bir oğlu olduğu müjdesinin gelmesi olayını da kaydederek gerçek doğum tarihini (20 Ocak 1029) şeklinde vermektedir. Alparslan’ın (1043-44) yılında Gazneliler’in hücumlarını püskürten kuvvetlere kumanda etmiş olması da bu tarihi desteklemektedir. Çünkü doğum yılı 1033 kabul edildiğinde Alparslan’ın henüz bulûğa ermemiş on-on bir yaşlarında bir çocuk iken ordu kumandanlığına getirilmiş olması gerekir ki bu pek mantıkî değildir.