Aramanız sonucu 29 sonuç bulduk.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu 1881 Görev Süresi: 29 Ekim 1923 – 10 Kasım 1938 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı 9.05’te Mustafa Kemal ATATÜRK,Manastır’ın Kocacık nahiyesinden olan gümrük memuru Ali Rızâ Bey ile Langazalı Zübeyde Hanım’ın dördüncü çocuğudur. Asıl adı Mustafa’dır. Babası Ali Rızâ’nın ailesi Kızıl-Oğuz ya da Kocacık..Devamı

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı Dolmabahçe Sarayı, üzerine kurulduğu kesim İstanbul’un fethinden önce küçük bir koydu ve çevresi Vallicula Regii Horti (kraliyet bahçesinin küçük vadisi) adıyla anılıyordu. Fâtih Sultan Mehmed’in şehri ele geçirmek için giriştiği, başarısındaki en önemli etkenlerden biri olan gemilerin Haliç’e indirilmesi eyleminin bu koydan başlatıldığı ileri sürülmektedir. Nitekim İstanbul’un alınmasından sonra..Devamı

Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayı Yıldız Sarayı, Yıldız tepesinde eğimli bir arazi üzerine yayılmış köşk ve kasırlardan meydana gelen saray alanındaki ilk yapı bir kasır olup III. Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan için yapılmış, III. Selim’in babası III. Mustafa adına da rokoko tarzında bir çeşme inşa edilmiştir. Daha sonra II. Mahmud, 1834-1835 yıllarında..Devamı

Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyi Sarayı, Bölge Bizans döneminde İstavroz, sonraları ise Rumeli Beylerbeyi Mehmed Paşa’nın buradaki yalısından dolayı Beylerbeyi adını almıştır. Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı Devleti döneminde bir süre has bahçe olarak kullanılan buradaki bütün yapılar III. Mustafa zamanında (1757-1774) yıkılmış ve arazi halka satılmıştı. Ancak 1829 yılında II. Mahmud Beylerbeyi’nde ahşap..Devamı

Küçüksu Kasrı

Küçüksu Kasrı Küçüksu Kasrı, Göksu Kasrı da denilen bu kasr-ı hümâyun, Göksu ve Küçüksu derelerinin arasındaki arazide deniz kıyısında bulunmaktadır. Burada evvelden beri, içinde basit ahşap bir köşk veya kasır bulunan bir bahçenin mevcudiyeti tahmin edilmektedir. Bu mesire yerine ara sıra giden I. Mahmud’un uzun süre kalabilmesi için Devâtdâr Mehmed..Devamı

Gazanfer Ağa Medresesi

Gazanfer Ağa Medresesi Gazanfer Ağa Medresesi, Fatih ilçesi Kırkçeşme Mahallesi’nde, Unkapanı ile Kadınlar Pazarı arasında, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alır. Bozdoğan Su Kemerinin hemen bitişiğinde bulunan medrese, 1596 tarihli vakfiyesine göre, Davut Ağanın mimarbaşılığı zamanında 16. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Banisi, III Mehmet’in (1595-1603) kapı ağalarından ve Has Odabaşısı Gazanfer Ağadır Medrese, türbe ve sebilden meydana gelen külliyeye, zamanla küçük bir de hazire eklenmiştir. Girişteki..Devamı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi, 1453’te dünya tarihinde yeni bir çağ başlamıştır. Bu tarihi dönemecin mekanı İstanbul’dur. İstanbul, kuzeyden güneye inen deniz yolunun ve doğudan batıya doğru giden karayolunun kesiştiği noktada yer almaktadır. Bu coğrafyaya doğal bir iç liman olan Haliç de eklenince ortaya tarih boyunca önemini kaybetmeyen bir şehir çıkmıştır…Devamı

Çanakkale Savaşı 1915

Çanakkale Savaşı 1915 Çanakkale Savaşı 1915, Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği bölümü olarak bilinir. Bu savaşlar Türk’ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. I.Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre önce, 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya..Devamı

Çilehane Camii

Çilehane Camii Çilehane Camii, Amasya Beylerbeyi Yakup Paşa tarafından 1412/1413 yılında inşa ettirilen yapı bir halveti tekkesidir. Bir koridorla birleşen iki farklı bölümden oluşan tekkenin kuzeydeki biriminde kare planlı ve kubbeli bir semahhane ile biri türbe olarak değerlendirilen, iki kare planlı mekân bulunmaktadır. Koridorun güneyindeki birim ise ortada kare planlı..Devamı

Zağanos Paşa Camii Ve Külliyesi

Zağanos Paşa Camii Ve Külliyesi Zağanos Paşa Camii Ve Külliyesi, Balıkesir kent merkezinde bulunan Zağanos Paşa Camii ve Külliyesi, Mustafa Fakıh Mahallesi’nde, çarşı içerisinde yer alır. Cami, türbe ve hahamdan oluşan bir külliye durumundadır. Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağanos Mehmed Paşa tarafından 1461’de yaptırılmıştır. Külliyeden sadece hamam orijinal durumunda günümüze..Devamı