Mihrişah Valide Sultan Sebili

Mihrişah Valide Sultan Sebili

Mihrişah Valide Sultan Sebili

Bostan İskelesi Sokağı üzerinde ve Mihrişah Valide Sultan İmareti ve Hüsrev Paşa Kütüphanesi arasında ve Boyacı Sokağı karşısındadır.

Geniş saçaklı sebilin beş şebekeli penceresi vardır. Pencereler arasına üçer aded ince, zarif sütunlar yerleştirilmiştir. Tamamen mermerden yapılmış olup her pencerenin üzerine dörder mısra yazılmıştır. Türk Barok üslubunun en güzel örneklerinden birisidir. Mimar Kethüdası Ãrif Efendinin Mimar Başılığı zamanında yapılmıştır.

1209(1794) tarihinde III. Selim döneminde imaret ile beraber yaptırılmıştır. Kubbeli olan sebilin iki yanında birer çeşme vardır. Çeşmelerin ayna taşının iki yanına pembe sütunlar yerleştirilmiştir. Alnında ise bir ayet-i kerime bulunmaktadır. Çeşme ilesebil arasına birer mihrabcık oturtulmuştur. Bu şekil, sebile ayrı bir güzellik ve heybet vermektedir.

Eserin mimarı iki defa mimarıbaşı olmuş ve 1223 (1808) tarihinde vefat etmiştir. Kabri, İst. da Lâlelide, Ağa Yokuşundaki Kemal Paşa Camii haziresindedir.

Kitabe yazın Galip Efendi, Galata Mevlevihanesi şeyhi idi. 1205 (1791) de şeyh oldu. 1213 recebinin 26. günü (Ocak-1799) vefat etti. Kabri, tekkenin türbesindedir. Fazıl, şair, edip ve vefat etti. Kabri, tekkenin türbesindedir. Fazıl, şair, edip ve zarif bir zat idi. Divanı ve Hüsn-ü Aşk’ı pek meşhurdur.

Kaynak: Eyüp Sultan Belediyesi

Yorum Gönderin