Hacı Paşa

veziriazam

Hacı Paşa

Hacı Paşa, Ahmed Paşa’dan sonra bunun vezir olduğunu 1348 Haziran tarihli Orhan Bey‘in vermiş olduğu bir temliknâmeden anlıyoruz. Bu zatın Ankara’da Devlethan ailesinden
olan Hacı Paşa mı yoksa başka bir Hacı Paşa mı? olduğu şimdilik
malûm değildir.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir