FATİH SULTAN MEHMET HAN DÖNEMİ

FATİH SULTAN MEHMET HAN DÖNEMİ

FATİH SULTAN MEHMET HAN DÖNEMİ

Hüküm süresi:

Ağustos 1444 – Eylül 1446
(I. dönem)

Hüküm süresi:

3 Şubat 1451 – 3 Mayıs 1481
(II. dönem)

Yedinci Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmet Han‘in babası Sultan II. Murad Han, annesi Hüma Hatun‘dur.

30 Mart 1432 gü­nü Edirne’de doğdu.

Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen Şehzade Mehmed devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrendi. Okumaya başlayacağı gün Çandarlı Halil Paşa kendisine sırmalı bir cüz kesesi gönderdi. İlk hocası Molla Yegan‘dı. Daha sonra meşhur din ve fen alimi zahiri ve batıni ilimlerde mütehassıs Akşemseddin hazretlerinin terbiyesine verildi.

Yazar hakkında