Cığcığı (Arasa) Camii

Cığcığı (Arasa) Camii

Cığcığı (Arasa) Camii

Cığcığı (Arasa) Camii Dumlupınar Mahallesi’ndedir. Cığcığı Camii Timurtaş Paşa tarafından H. 1120 (M. 1704) yaptırılmıştır. Çeşitli dönemlerde tamirat gören cami, II. Abdulhamit’in emriyle Maraş Mutasarrıfı Muhammed Arif-i Paşa tarafından minare hariç tamamen yıktırılarak H.1316/M.1900 tarihinde yeni- d e n yaptırılmıştır. Cığcığı (Arasa) Camii’nin eski minaresi korunmakla birlikte yeni bir minare de yapılmıştır.

Kaynak: Kahramanmaraş Belediyesi

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir