Çankırı Ulu Camii

Çankırı Ulu Camii

Çankırı Ulu Camii

Büyük Cami ve Kanunî Sultan Süleyman
Camii adlarıyla da bilinir. 929 (1523)
yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın
emriyle yapımına başlanmış, 966’da
(1559) tamamlanmıştır. Çeşitli dönemlerde
onarımlar geçirmesi yapının özgün planını
etkilemiştir. Cami 1992’de Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon
çalışmaları sonucunda yenilenmiştir.
Osmanlı klasik mimarisinin önemli
örneklerinden biridir.

Kare planlı olan cami üzerinde ortada bir büyük tam kubbe ile bu kubbenin dört tarafında birer yarım kubbe bulunmaktadır. Bu kubbeler dört paye ve duvarlar arasındaki kemerlere oturmak­tadır. Duvarları ve minaresi kesme taş, kubbe üstleri kurşunla kaplıdır. Cami’nin içi rokoko üs­lubu ile süslenmiş, bunların araları hat örnekleriyle bezenmiştir. Mihrab istalaktitlidir,  zengin bir görünümü vardır. Minber’i taştan yapılmıştır. Kürsüsü köşeli ve gövdesi yuvarlaktır. Ka­pı söveleri mermer olup kemerleri kilit taşı,  içleri oluklu konsol halinde çıkarılmıştır. Son cemaat yeri, dört sütuna dayanan üç kubbe ile örtülü ve iki tarafında istalaktidli mihrap nişle­ri bulunmaktadır.

Merkez İlçe Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Cami 1992 ve 2015 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilmiştir.

Kaynak: Kültür Portalı

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir