Zurnazen Mustafa Paşa

Zurnazen Mustafa Paşa

Zurnazen Mustafa Paşa

Zurnazen Mustafa Paşa ile ilgili hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Zurnazen (Surnazen “zurna çalan”) lakabı muhtemelen Mehterhâne-yi Âmire’deki görevinden gelir. Arnavut asıllı olduğu ve sarayda yetiştiği belirtilir.