Yunus Paşa

Yunus Paşa

Yunus Paşa

Yunus Paşa, I. Selim saltanatında, 23 Ocak 1517-13 Eylül 1517 tarihleri arasında yedi ay yirmi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. 13 Eylül 1517’de vefat etti.