Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa

Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa

Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa

III. Ahmed saltanatında elçilik göreviyle Fransa’ya gönderilmiş olan ve Paris Sefaretnamesi’nin yazarı Yimisekizzade Mehmed Çelebi’nin oğludur. Kendi kariyerinde de elçilik görevleri ön plana çıkmıştır.