Yelli Burgaz Çeşmesi

Yelli Burgaz Çeşmesi, Yelli Burgaz Çeşmesi olarak da anılır. Kare şekilli bir kütle üzerine oturan çeşme, 5.50 m. yüksekliğinde ve 3.98 m. genişliğindedir. Kuzey ve batı cephelerinde birer nişi olan çeşmenin, güney ve doğu cephesi sağır olarak yapılmıştır. Kuzeye bakan çeşme cephesindeki nişin eni 1.48 m. derinliği 0.36 m. dir. Nişin merkezinde, ayna taşı yuvası bulunur. Sivri kemer, cepheden içeriye alınarak vurgulanmıştır. Sivri kemerin kilit taşında bir rozet bulunur. Çeşmenin batı cephesi de kuzey cephesi ile aynı şekilde işlenmiştir. Çeşmenin dört cephesinde dolaşan saçak, iki sıra düz, bir sıra içbükey yarım daire profilli silmeden meydana gelir. Saçağın alt tarafında tüm cepheleri dolaşan, yatay eksende yan yana sıralanan sivri kemerli sağır nişler, cepheye hareketlilik kazandırır. Kesme taşlardan meydana getirilen piramidal hazne örtüsünün tepe noktasında taştan yapılmış bir alem bulunur. Yapım tarihi bilinmemektedir.