Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa

Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa

Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa

1136’da (Nisan 1724) İstanbul’da Elvan Çelebi Camii civarında doğdu. Babası ticaretle uğraşan, devrin önde gelen zenginlerinden yağlıkçı tüccarı Hacı Yûsuf Ağa’dır. Küçük yaşta babasının iş gezilerine katılarak Kâbe’yi ziyaret etti ve genç yaşta hacı oldu.