Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paşa

Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paşa

Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paşa

1142’de (1729-30) İstanbul’un Aksaray semti Hoşkadem mahallesinde doğdu. Babası sultan yağlıkçısı Kadri Ağa olarak tanınan Derviş Abdülkadir Efendi’dir. İlk olarak Defterdar Behcet Mehmed Efendi’nin (Paşa) mühürdar yamaklığı ile göreve başladı.