Vadisseyl Muharebesi

Vadisseyl Muharebesi, Abdülmelik ile Portekiz kralı Sebastiao ve Portekizlilerin müttefiği III. Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevekkil’in kuvvetleri arasında yapılan savaştır.

Vadisseyl Muharebesi veya Vâdiü’l-Mehâzîn Muharebesi ya da Vadiyüsseyl Muharebesi, 4 Ağustos 1578 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu desteğini alan Fas’ın Saadi sultanı Abdülmelik ile Portekiz kralı Sebastiao ve Portekizlilerin müttefiği III. Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevekkil’in kuvvetleri arasında yapılan savaştır. Üç Kral Savaşı ya da Kasrülkebîr Savaşı olarak da bilinir.

I. Sebastiao Faslı müttefikleri ile birlikte; 60 bin kişilik ordu ve çok sayıda topla Tanca’ya çıktı. Lukkos Irmağı ile bu ırmağın kollarından biri arasında, Ksar’el-Kebir (Alcazar-quivir) yakınlarındaki Vadiü’l-Mehazin’de Abdülmelik ile kardeşi Ahmed ve müttefik Osmanlı kuvvetleri ile karşılaştı. Piyadelerle süvarilerden oluşan ve sayıları 50 bin kişiyi bulan Müslüman kuvvetleri Sebastião’nun ordusunu kıyıdaki  Larache’a (El-Araiş) çekilmeye zorladılar.

Vadisseyl Muharebesi’nde Portekiz ordusu mağlup oldu. Müslüman askerlerin bir kısmı o sırada gelgit yükselmesinin etkisindeki Vadiü’l-Mehazin’i geçmeye çalışırken boğuldu. Ayrıca Sebastião ile el-Mütevekkil de boğularak öldüler; böylece savaş Osmanlı desteğindeki Abdülmelik güçlerinin zaferiyle sona erdi. Savaş esnasında hasta olan Abdülmelik de öldü.

Vadisseyl Muharebesi sonucunda Portekizliler bölgedeki üstünlüklerini kaybettiler. Öte yandan genç kral Sebastião’nun bir varis bırakmadan ölmesi, Portekiz Krallığı’nın sonraki 60 yıl boyunca İspanyol denetimine girmesine neden oldu. Abdülmelik’in savaş sırasında ölmesi üzerine yerine kardeşi Ahmed el Mansur tahta geçti. Ayrıca bu savaş sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’nun Fas üzerindeki etkinliği daha da arttı.