Ur Çor Kağan

Ur Çor Kağan, An͡gçı Kağan, Ay Çor veya Ur Beg, babası Külüg Bilge’nin kısa süreli saltanatından sonra 790’da Uygur Kağanlığı tahtına çıkan Uygur-Türk kağanı. 790-795 arasında Uygur Kağanlığı’nı yönetmiştir. Kağanlığı boyunca küçük yaşı nedeniyle devlete aygucı İl Ögesi Inançu Bilge hâkim olmuş, Ur Çor’u himayesine almıştır.

Tun Baga Tarkan’ın ölümünden sonra yerine oğlu Külüg Bilge Kağan geçtiyse de onun kağanlığı kısa sürdü. 790’da Külüg Bilge’nin zehirlenerek öldürülmesiyle, onun yerine kardeşi kendini yeni Uygur kağanı ilan etti. Bunun üzerine toplanan Toygun bu ilanı geçersiz sayarak, Abakan yakınlarında bulunan kitabelerde adı “Ur Beg” olarak geçen Ur Çor’u kağan ilan etti. Ur Çor’un kağanlığını ilan edebilmesini sağlayan kişi Uygurların ünlü komutanı İl Ögesi Inançu Bilge’ydi. Devletin uzun süredir aygucılığını üstlenen bu kumandan, Tibetliler üzerine yaptığı seferden döndükten sonra henüz yaşı çok küçük olan Ur Çor’u himayesine aldı. Genç yaştaki kağan, Inançu sayesinde ülkeyi beş yıl boyunca yönetti. Bu dönemde, Uygur orduları Kırgızlar ve Tibetlilere karşı büyük yenilgiler alarak, önemli bir itibar kaybı yaşadı. Ur Çor, 795’te ölünce yerine Yaglakar uruğundan  olmasa da Yaglakar unvanını kullanan Ediz uruğundan Kutluk Bilge geçti.