Tunus’un Fethi

Tunus’un Fethi, 1535 yılında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Cezayir’de bulunan Barbaros Hayreddin Paşa’yı görevlendirerek fetih gerçekleştirildi.

Tunus’un Fethi 1532 yılında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Cezayir’de bulunan Barbaros Hayreddin Paşa’yı İstanbul’a çağırarak bir donanma oluşturmasını istedi. Hasan Ağa’yı vekil olarak bırakarak 1532 Ağustos’unda yola çıkan Barbaros Hayreddin Paşa, 1533 yılının Aralık ayı sonlarında İstanbul’a vardı. Burada kaptanı deryalığa yükseltilmesinin ardından ilk seferini 1534 Mayıs’ında, seksen gemiyle İtalya üzerine yaptı. Burada bazı ufak saldırılar düzenledikten sonra Tunus’a yöneldi. Düzenlediği saldırılar sonucu Hafsilerin kontrolündeki şehri, 16 Ağustos 1534 tarihinde ele geçirdi. Bu mağlubiyetin ardından Hafsilerin lideri konumundaki Mevlay Hasan, Kutsal Roma Cermen İmparatoru V. Karl’dan yardım istedi.

V. Karl, 1535 Mayıs’ında Andrea Doria kumandasında bir donanma hazırlattı ve bizzat kendisinin de katılımıyla Halkü’l-Vad’a asker çıkarttı. V. Karl’a bağlı devletlerin yanında Ceneviz Cumhuriyeti, Portekiz Krallığı, Papalık Devleti ve Malta Şövalyeleri de bu kuşatmaya destek oldu. Osmanlı İmparatorluğu ise, müttefiki konumundaki Fransa Krallığı’nın yardımını aldı. Yapılan çarpışmalarda Osmanlı tarafı yenilgiye uğrarken, Barbaros Hayreddin Paşa Cezayir’e çekildi. Tunus’u ele geçirdikten sonra Mevlây Hasan’a hükümdarlığını geri veren ve şehirde bazı askerlerini bırakan V. Karl, Ağustos ayında buradan ayrıldı.

Tunus’un fethi, 16 Ağustos 1534 tarihinde meydana geldi ve şehir Osmanlı topraklarına katıldı.

Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı Donanması ile İstanbul’dan hareket etti, önce İtalya sahillerini vurdu sonra güneye indi ve 16 Ağustos 1534 Tunus’a çıkartma yaptı. Hafsi Hükümdarı Mevla Hasan’dan şehrin kontrolünü ele geçirdi. Fakat Mevla Hasan, İspanyollara durumu şikayet edince çok geçmeden onlar bir ordu gönderip Tunus’u, Haziran 1535’te ele geçirdiler. Osmanlılar çekildiler.