Tekke Camii

Tekke Camii, beldenin en eski camisidir. Eski Camii de denilen Tekke Camii, yüksek tepe üzerinde inşa edilmiştir. Kuzey cephede girişi sağlayan kapı üzerinde iki bölümden oluşan üç satırlık, Osmanlıca kitabesine göre M.1872 tarihinde inşa edilmiştir. Cami dıştan kuzey güney doğrultusunda 12,20 x 11 m ölçülerinde dikdörtgen planlı üç neflidir. Dört omur kırma çatı sac ile kaplıdır. Kuzey-batı köşesinde tek şerefeli minare yer alır. Cephelerde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kuzey cephede iç mekâna girişi sağlayan portal biçimde düzenlenen kapı yer almaktadır. Portal üç yerden ikişer kaval silmeyle sınırlandırılmış dikdörtgen çerçeve içine alınmıştır. Alınlıkta kitabe bulunur. İç mekan üç neften oluşur, üst ortada dört sütün yanlarda duvar peyelerine oturan kemerlerle desteklenen ortada kubbe, yanlar yıldız tonoz örtüye sahiptir. İç mekân duvarları sıvanarak beyaz badana ile boyanmıştır. Süsleme açısından sadedir. İç mekân doğu-batı ve güney cephelerde toplam 6 dikdörtgen formlu pencerelerle aydınlatılmaya çalışılmıştır. Cephelerin üst kısmında yuvarlak pencerelerde yer verilmiştir. Yapının kuzey cephesi dışa kapalı tutulmuştur. Güney duvarın orta ekseninde basit işçilikli kesme taştan yapılmış mihrap nişi bulunmaktadır. Caminin kuzey cephesi doğu köşeden başlayarak bulunduğu yere kadar kademeli olarak uzanan ve eklenti mekânla farklı bir görünüm kazanmıştır.