Takıyyüddin

Takıyyüddin

Takıyyüddin

4 Ramazan 932 (14 Haziran 1526)’de Dımaşk’ta doğdu. İstanbul Rasathânesi, 4 Zilhicce 987 (22 Ocak 1580) tarihli bir hatt-ı hümâyunla içindeki aletlerle birlikte tahrip edildi. Bu olaydan derin üzüntü duyarak köşesine çekilen Takıyyüddin İstanbul’da vefat etti.