Sultan Süleyman Han Camii

Sultan Süleyman Han Camii, Eski Gümüşhane olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi’ndedir. Sultan Süleyman Han Camii, yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş, kesme taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapı son cemaat yeri, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Yapıda yer alan bilgilendirme yazısına göre yapı 1520-1566 tarihleri arasında yapılmış olup 1899 yılında yenilenmiş ve 2004 yılında yapının restorasyonu olmuştur. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey cephesinde tek girişi bulunmaktadır. Giriş kotuna merdiven ile ulaşılmaktadır. Giriş, basık kemerli taş sövelidir. Girişi sağlayan ahşap kapısı çift kanatlıdır. Kadınlar mahfiline giriş son cemaat yerinin hemen üstünden olup çift kanatlı ahşap kapılı girişe kuzey cephesinde dışarıda bulunan merdiven ile erişilmektedir. Caminin güneydoğu köşesinde minaresi bulunmaktadır. Minare taş kaide üzeri sıvalı olup tek şerefeye sahiptir. Yapının batı cephesinin yarısı toprak kaplıdır. Yapının doğu cephesinde çift sıra toplam sekiz adet, batı cephesinde tek sıra dört adet, güney cephesinde çift sıra toplam beş adet ve kuzey cephesinde dört adet basık kemerli çift kanatlı ahşap pencere bulunmaktadır. Yapının içten üst örtüsü düz tavan olup ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatı malzemesi Marsilya kiremittir. Üst örtü dört adet sütunla ve sekiz adet duvarla birleşmiş paye ile taşınmaktadır. Sütun ve payeler birbirine sivri kemerle bağlanmaktadır. İç mekânda duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Duvarlar üzerinde yer yer bezemeler mevcuttur. Mihrap, kesme taş malzemeden olup mukarnas bölümü sade işlemelidir. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup üzerinde işlemeler mevcuttur.