Sultan Şah

Sultan Şah, Sultan Şah, Harezmşahlar Devleti’nde 1172-1193 yıllarında Horasan’da hükümdarlık yapmıştır.