Sultan II.Murad Han Dönemi

Sultan II.Murad Han Dönemi

Hüküm süresi 25 Haziran 1421 – Ağustos 1444
(I. Dönem)
Hüküm süresi Ağustos 1446 – 3 Şubat 1451
(II. Dönem)