Sultan II.Murad Han 1. Dönemi

Sultan II.Murad Han
Sultan II.Murad Han

Sultan II.Murad Han 1. Dönemi

Hüküm süresi 25 Haziran 1421 – Ağustos 1444
(I. Dönem)