Sultan I. Mustafa Han Dönemi

Sultan I. Mustafa Han

Sultan I. Mustafa Han Dönemi

1.Hüküm süresi 22 Kasım 1617 – 26 Şubat 1618 2.Hüküm süresi 19 Mayıs 1622 – 10 Eylül 1623