Süleyman Paşa

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa

Doğum tarihi kesin şekilde bilinmemekle birlikte herhangi bir kaynağa dayanılmaksızın genellikle 716 (1316) yılı üzerinde durulur. 1357’de vefat etti.