Süleyman Çelebi (Emîr)

Süleyman Çelebi (Emîr)

Süleyman Çelebi (Emîr)

Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi yoktur. Süleyman Çelebi, Mûsâ Çelebi ile Balkanlar’da giriştiği mücadelede 13 Şubat 1410’da Yanbolu’da yenilmesine rağmen daha sonra Mûsâ’yı Haziran 1410 tarihine kadar iki defa yenilgiye uğrattı. Edirne’ye âni bir baskın yapan Mûsâ Çelebi, İstanbul yönüne doğru giden Emîr Süleyman, Düğüncü köyünde yakalayıp katledildi. Naaşı Bursa’ya yollanarak I. Murad’ın türbesi yanına defnedildi.