Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa, 1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu vezirliği yapıp Orhan Gazi’nin son, I. Murad’ın ilk veziridir.

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır.

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın hatta Osmanlı devleti vezirliği yapıp yapmadığı hakkında bile tarihçiler arasında biraz belirsizlik bulunmaktadır.

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın Osmanlı veziri olarak ismi klasik geleneksel Osmanlı tarih listelerinde bulunmamaktadır.

Fakat 20. yüzyılın başta gelen Türk tarihçilerinden İsmail Hakkı Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa için Uzunçarşılı ve İsmail Hâmi Danişmend inandırıcı belgeler ve nedenler göstererek onun 1349-1364 döneminde Osmanlı devleti vezirliği yaptığı tezini iddia etmişlerdir.