Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu vezirliği yapıp Orhan Gazi’nin son, I. Murad’ın ilk veziridir.