Sinan Ağa Çeşmesi

Sinan Ağa Çeşmesi, Bu çeşme dörtgen plan esasına göre yapılmış, “üç yüzlü” meydan çeşmesidir. Cami yönündeki yüzü sağırdır. Kesme taş malzemeden inşa edilmiş, üç cepheli, hazneli, piramidal taş çatılı bir meydan çeşmesidir. Dr. Rıfat Osman’a göre Yeniimaret’teki çeşmelerin tamamında ve külliye suyunda olduğu gibi, bu çeşmenin suyu da, Aynalı Tabya bağlarındaki kaynaktan gelir. Edirneli tarihçi Badi Efendi kaynak konusunda şunları yazmaktadır: “…Bu çeşme uzun süre kullanışmış olup, şehre yarım saat uzaklıkta bulunan Buğdaycı Çeşmesi kaynağından demir borularla su getirilerek seferinin 29. gününe rastlayan 1310 ağustosunun  19. gününde padişah tahta çıkış yıldönümünde akıtıldı.” Yapının caddeye bakan köşelerinde kum saati şeklinde kaide ve başlıkları olan birer sütunce yer almaktadır. Üç cephede de sivri kemer kilit taşı üzerinde birer rozet bulunmaktadır. Sinan Ağa, Padişah Avcı Mehmet (IV. Mehmet) döneminde, önce Bostancıbaşı, sonra paşa olmuştur. Bazı kaynaklar, Yeniimaret’teki çeşmelere, su getirme işini O’nun gerçekleştirdiğini anlatsa da, bazı kaynaklara göre ise, Sinan Ağa bu suyu getiren ilk kişi olmayıp zaten var olan su yollarını tamir ettirmiştir.