Silahdar Damat Şehit Ali Paşa

Silahdar Damat Şehit Ali Paşa

Silahdar Damat Şehit Ali Paşa

İznik gölü kenarında bulunan Sölöz köyünde doğdu. Öldüğünde otuz beş yaşında olduğu bilindiğine göre 1093 (1682) yılında dünyaya geldiği söylenebilir. Kaynaklarda Silâhdar ve Damad unvanlarıyla da anılır.