Silahdar Damat Dimetokalı Mehmed Paşa

Silahdar Damat Dimetokalı Mehmed Paşa

Silahdar Damat Dimetokalı Mehmed Paşa

İstanbullu Türk asıllıdır. Babası Hantal Hafif olarak tanınan kavaf mesleğinden bir esnaftı. Çocukluğunda Enderun’a önce kiler odasına alındı. Sonra çavuşluğa yükselip has odaya nakloldu ve orada kiler kethüdası oldu.