Silahdar Ali Paşa

Silahdar Ali Paşa

Silahdar Ali Paşa

Eski vezirlerden olan ve yeniçerilikten yetişmiş olan Rusçuklu veya Hezgard’li İzzet Ahmet Paşa’nın oğludur. Enderun’da eğitimini yapmıştır. Çıkımda tülbent ağalığı görevi verilmiştir. 1814’te silahdar olarak göreve getirilmiş ve bu görevde yedi yıl kalmıştır.